Tarieven per 1 januari 2024 

Ik heb helaas een wachtlijst voor readings. De wachttijd voor een afspraak is ca. 2 maanden. 

Voor afspraken voor een reading in 2024 waarvoor in 2023 contact is opgenomen betaal je nog het oude tarief, € 55,00. 

Reading ca 60 minuten:   

Spirituele begeleiding ca 60 minuten: 

Reading i.h.k.v. Meedoenregelingen/Gelrepas:

Rouw-/stervens-/ en zingevingsgesprek:

Workshop halve dag:  

Workshop hele dag:

Vervolgcursus:   


Opleiding Mediumschap & Lichtwerk:

Huiskameravond 2 uur, bij jou thuis en

door jou georganiseerd:€ 60,00 (ook via beeldbellen)

€ 60,00 (ook via beeldbellen)

€ 40,00 (kan verrekend worden met Meedoen- of Gelrepas tegoed)

€ 50,00 (Meedoen-/ en Gelrepastarief € 40,00)

€ 45,00 (Meedoen-/ en Gelrepastarief € 40,00) 

€ 80,00 (Meedoen-/ en Gelrepastarief € 65,00)

€ 195,00, deelnemers aan Meedoen/Doe Mee regelingen/Gelrepas betalen € 180,00 dat verrekend kan worden met het tegoed van de Meedoenregeling of van de Gelrepas

€ 847,00, kan deels worden betaald vanuit de Meedoenregeling of de Gelrepas

€ 15,00 per persoon (exclusief reiskosten, afhankelijk van afstand en reistijd). Wens je een tweede medium erbij dan duurt de avond 2,5 uur en zijn de kosten afhankelijk van het tarief van het tweede medium. Ga naar de pagina over demonstraties voor een overzicht van de diverse huiskameravonden die ik aanbied.

Bij afzegging binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt de reading in rekening gebracht. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden kan de afspraak zonder extra kosten worden verplaatst. 

Readingen op afstand worden vooraf betaald en dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te zijn voldaan.